Mi še kar ne mirujemo…aktivnosti na področju evropske standardizacije za pse pomočnike potekajo s polno paro.

Skupina strokovnjakov CEN TC 452 se je zbrala konec leta 2019 v Zagrebu, sedaj pa nadaljujemo z oblikovanjem standarda preko web srečanj. Pod streho so najpomembnejši deli evropskega standarda za pse pomočnike – terminologija, kompetence strokovnega kadra, šolanja psov pomočnikov, dobrobit psov, dostopnost za uporabnike s psi pomočniki in obravnava kandidatov za pse pomočnike, v šestih delovnih skupinah WG2-WG6.

Slovenijo zastopata predsednica Slovenskega tehničnega odbora za pse vodnike in pse pomočnike (SIST TC IPV), ga. Darinka Lečnik-Urbancl in član ekspertnih skupin g. Stojan Rozman. Delo v slovenskem tehničnem odboru se nadaljuje še na področju terapevtskih psov, tako da bo Slovenija imela izveden standard tudi na to temo.