Slovenski izvirni standard Terapevtski psi je bil izdan s 1. 4. 2023. Nastal je na pobudo organizacij, ki so dolgoletno aktivne na področju vključevanja psov v programe pomoči ljudem na zdravstvenem, psihosocialnem in vzgojno-izobraževalnem področju. Te organizacije so:

  • Slovensko združenje inštruktorjev, Center za šolanje psov vodičev in psov pomočnikov SLO-CANIS
  • PET – Pasja enota terapevtov, Zavod za posredovanje s pomočjo psov
  • Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke
  • Zveza paraplegikov Slovenije

Vključevanje terapevtskih psov v programe zdravstvenih, rehabilitacijskih, izobraževalnih in socialnovarstvenih ustanov v Sloveniji poteka že od leta 2004. Delovanje organizacij temelji na strokovnih izhodiščih in dolgoletnih izkušnjah njihovih aktivnih članov. Z namenom zagotavljanja kakovostnega, strokovnega in učinkovitega delovanja organizacije sodelujejo tudi s sorodnimi evropskimi in svetovnimi organizacijami in zvezami organizacij.

Ta standard določa osnovno izrazoslovje, ki se uporablja pri posredovanju s pomočjo psa, pravila in smernice za preverjanje primernosti ter usposabljanje vodnikov, psov in strokovnih sodelavcev, za strokovno, varno in učinkovito izvajanje programov v ustanovah ter pravila in smernice za zagotavljanje dobrobiti vseh udeležencev in sodelujočih pri posredovanju s pomočjo psa. Predstavlja tudi shemo za certificiranje storitve posredovanja s pomočjo psa. Zajema splošne in specifične smernice za izvajanje njegovih programov.

PREBERI VEČ