Projekti

V skupnostnem socialnem delu najdemo smernice, ki vzpodbujajo organiziranje ljudi, ki bodo s pomočjo psov pomagali ljudem zadostiti njihovim potrebam

Vsekakor mora priti do povezovanje dveh mrež: mreže strokovnjakov, ki imajo znanje o človekovih potrebah ter o socialnem dogajanju in mreže ljudi s psi, ki imajo dovolj znanja o pet terapijah in psih vodnikih/pomočnikih, kar pa je v Sloveniji zaenkrat še težko doseči.

V terapevtskem delu z ljudmi je pomembno načelo holističnega pristopa, ki omogoča dobro poznavanje posameznikovega fiziološkega, kognitivnega, vedenjskega, psihodinamskega in humanističnega vidika delovanja.

Samo tako je možno osebi, potrebni terapevtske intervencije, pomagati in izboljšati kvaliteto življenja, hkrati pa jo rehabilitirati, razviti deficitarna področja, pomagati pri reševanju problemov, notranjih konfliktov.

Naši sponzorji

Najlepša hvala, ker nas podpirate pri naših prizadevanjih.

Pokličite nas

Pišite nam

Vabilo k sodelovanju

Z Vašo finančno ali materialno pomočjo nam lahko pomagate pri investicijah za nemoteno delovanja centra, saj za namene delovanja potrebujemo precej medicinskih in drugih pripomočkov (invalidski vozički, bele palice, poligonske ovire, posebne oprtnice za pse pomočnike…). Seveda se Vam bomo primerno oddolžili; predlagajte, mi pa Vam bomo zagotovo sledili.

KONTAKT