Projekti

V skupnostnem socialnem delu najdemo smernice, ki vzpodbujajo organiziranje ljudi, ki bodo s pomočjo psov pomagali ljudem zadostiti njihovim potrebam

Vsekakor mora priti do povezovanje dveh mrež: mreže strokovnjakov, ki imajo znanje o človekovih potrebah ter o socialnem dogajanju in mreže ljudi s psi, ki imajo dovolj znanja o pet terapijah in psih vodnikih/pomočnikih, kar pa je v Sloveniji zaenkrat še težko doseči.

V terapevtskem delu z ljudmi je pomembno načelo holističnega pristopa, ki omogoča dobro poznavanje posameznikovega fiziološkega, kognitivnega, vedenjskega, psihodinamskega in humanističnega vidika delovanja.

Samo tako je možno osebi, potrebni terapevtske intervencije, pomagati in izboljšati kvaliteto življenja, hkrati pa jo rehabilitirati, razviti deficitarna področja, pomagati pri reševanju problemov, notranjih konfliktov.

POMOČ INVALIDOM in SKRB ZA DOBROBIT PSOV POMOČNIKOV v času COVID-19

INFORMACIJSKA TOČKA Zagovorniške akcije »ODPRI OČI IN POMAGAJ« s katero pomagamo pri oskrbi psov tistim, ki so zaradi korona virusa v karanteni in ne morejo poskrbeti za svoje pse. Še posebej se potrudimo za invalide za pse pomočnike in pse vodnike. Namen je:

  • povečati družbeno ozaveščenost in razumevanje za problem, ki ga imajo invalidi s psi pomočniki v času pandemije.
  • prisluhniti mnenjem in skrbem, pomagati raziskati možnosti in pravice, podati relevantne informacije kot so: ali se žival lahko okuži s COVID-19 ali ne, ali se okužbe prenašajo iz živali na človeka in obratno, kako se primerno zaščititi, kako »razkužiti« žival, ki je bila v stiku z okuženimi in podobno, pomoč pri vzpostavitvi stikov s pristojnimi osebami…
  • da se osredotočimo tudi na pravice in dostojanstvo, zato je še toliko bolj pomembna aktivna participacija pri oblikovanju načrtov (kot so lokalni/regijski ali državni načrt zaščite in reševanja) v primerih pandemije ali drugih naravnih nesreč. Gre za krepitev zmogljivosti za zagovorništvo v smislu povezovanja in vzpostavljanja mreže prostovoljcev in »koalicije« partnerjev z namenom reševanja družbenih izzivov v času pandemije in učinkovitega sodelovanja pri pripravi komunikacijske strategije, ki bo prepričala z dobrimi argumenti.

O rezultatih bomo poročali sproti. Projekt je (so)financiran s strani Programa Active citizens Fund v Sloveniji.

Naši sponzorji

Najlepša hvala, ker nas podpirate pri naših prizadevanjih.

Kdo smo

Slovensko združenje inštruktorjev Center za šolanje psov vodičev in psov spremljevalcev SLO-CANIS

Pokličite nas

Pišite nam

Vabilo k sodelovanju

Z Vašo finančno ali materialno pomočjo nam lahko pomagate pri investicijah za nemoteno delovanja centra, saj za namene delovanja potrebujemo precej medicinskih in drugih pripomočkov (invalidski vozički, bele palice, poligonske ovire, posebne oprtnice za pse pomočnike…). Seveda se Vam bomo primerno oddolžili; predlagajte, mi pa Vam bomo zagotovo sledili.

KONTAKT