Strokovni kader

Strokovni kader izhaja iz članstva ene izmed akreditiranih šol psov vodnikov pri Svetovni ali Evropski zvezi psov vodnikov (IGDF/EGDF) ali Svetovne/Evropske zveze psov asistentov (ADI/ADEu). Pri svojem delu uporabljamo Evropske standarde za šolanje psov pomočnikov – CEN TC 452 Assistance Dogs in EGDMS.

Omenjeni standardi opredeljujejo kako program šolanja teče, tako za vaditelja kot uporabnika psa pomočnika. V Sloveniji so v veljavi od 1. maja 2014 in so objavljeni na SIST pod št. SIST-TS CWA 16520:2014 Guide Dog Mobility Instructor Competences (Kompetence inštruktorjev za mobilnost s psi vodniki).

Psa pomočnika usposabljamo samo mednarodni priznani in licencirani GDMI/ADI inštruktorji (Guide Dog Mobility Instructor / Assistance Dog Instructor), oziroma GDT/ADT vaditelji (Guide Dog Trainer/Assistance Dog Trainer). V svojih vrstah imamo tri mednarodne GDMI/ADI Inštruktorje, dva inštruktorja OIM (Orientacija in Mobilnost) in dva ocenjevalca dela psov pomočnikov.

V svoje vrste inštruktorjev smo povabili tudi uporabnike psov pomočnikov in tako oblikovali team mentorjev, ki na nove potencialne kandidate za pse vodnike ali pse pomočnike prenašajo svoje izkušnje in pridobljena znanja ob lastni uporabi psa vodnika ali psa pomočnika.

Naša raziskovalna pot se nadaljuje tudi v smeri oblikovanja licencirane mreže terapevtskih parov za izvajanje terapevtskih aktivnosti s pomočjo psov in širitev delovanja prvega slovenskega Centra SLO-CANIS za šolanje psov vodnikov in psov pomočnikov.

Naši sponzorji

Najlepša hvala, ker nas podpirate pri naših prizadevanjih.

Kdo smo

Slovensko združenje inštruktorjev Center za šolanje psov vodičev in psov spremljevalcev SLO-CANIS

Pokličite nas

Pišite nam

Vabilo k sodelovanju

Z Vašo finančno ali materialno pomočjo nam lahko pomagate pri investicijah za nemoteno delovanja centra, saj za namene delovanja potrebujemo precej medicinskih in drugih pripomočkov (invalidski vozički, bele palice, poligonske ovire, posebne oprtnice za pse pomočnike…). Seveda se Vam bomo primerno oddolžili; predlagajte, mi pa Vam bomo zagotovo sledili.

KONTAKT