Turizem za osebe s posebnimi potrebami

Kljub povečani globalni pozornosti za izboljšanje kvalitete življenja osebam s posebnimi potrebami, se ti še vedno srečujejo z mnogimi ovirami in omejitvami, ki zmanjšujejo kvaliteto njihovega življenja.

Medsektorsko sodelovanje v turizmu z invalidskimi organizacijami in drugimi podobnimi telesi je izrednega pomena.

Na oddih brez ovir – ali vsaj z manj njih: https://www.zveza-paraplegikov.si/sl/dostopne-turisticne-destinacije ali na https://brezovir.si/turizem.

Naši sponzorji

Najlepša hvala, ker nas podpirate pri naših prizadevanjih.

Kdo smo

Slovensko združenje inštruktorjev Center za šolanje psov vodičev in psov spremljevalcev SLO-CANIS

Pokličite nas

Pišite nam

Vabilo k sodelovanju

Z Vašo finančno ali materialno pomočjo nam lahko pomagate pri investicijah za nemoteno delovanja centra, saj za namene delovanja potrebujemo precej medicinskih in drugih pripomočkov (invalidski vozički, bele palice, poligonske ovire, posebne oprtnice za pse pomočnike…). Seveda se Vam bomo primerno oddolžili; predlagajte, mi pa Vam bomo zagotovo sledili.

KONTAKT